Kayun KranKiet

Leading Construction Companies.

Kayun Kran Kiet

Company Information.

We focus on quality work With work experience of more than 20 years

Kayun Kran Kiet

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารและจัดการตลาด ภายใต้ชื่อ " บริษัท ขยันการเกียรติ " ด้วยงานทำให้เราได้เจอลูกค้ามากมาย อีกทั้งผู้ร่วมงานในกลุ่มเพื่อนๆ ที่ได้ดำเนินงานด้วย ล้วนเป็นวิศวกร สถาปนิก และนักออกแบบภายใน จึงเริ่มต้นธุรกิจจากงานออกแบบ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการออกแบบ ด้วยผลงานและการบริการที่เอาใจใส่ลูกค้า

PROJECTS GALLERY.

activities GALLERY.

There are pictures of various works for you to choose from:
Sports
Staff Party
Training Safety Officer

 

 

งานกีฬาสัมพันธ์ KKK-2560

  เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ ให้กับพนักงานภายในบริษัท ปีละครั้ง จะมีการแข่งขันกีฬาของพนังงานเพื่อคลายความเครียดจากการทำงานตลอดทั้งปีของพนักงาน

 

Staff party KKK-2560

   งานปาร์ตี้เลี้ยงขอบคุณพนักงานของบริษัท ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารแก่พนักงานของบริษัท และมีการมอบของขวัญให้กับพนักงานแต่ละคน

 

Staff party 2560

งานสัมนาอมรมให้ความรู้แก่พนักงาน ในการทำงานของหน้างาน และความปลอกภัยของพนักงานในการทำงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้ลูกทีมและเพื่อนร่วมงานนั้น ลดความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน ลดน้อยลง

Organization Chart.

People who work with us:

CONTACT

  KAYUN KRAN KIET

  • บริษัท ขยันการเกียรติ จำกัด. 2/46 หมู่.2 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120.
  • โทร.076-322-200
  • มือถือ 081-477-6712.
  • แฟ็กซ์ 076-322-200
  • KKK2552@hotmail.com